Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt: V kontextu zvyšující se agrese žáků vůči pedagogům se student zaměří na analýzu tohoto jevu v prostředí středních odborných škol z pohledu pedagogů. Student se na téma může zaměřit ze dvou úhlů pohledu - kvantitativně (zmapuje zkušenosti s agresí u většího počtu učitelů) nebo kvalitativně (zaměří se na zkušenosti učitelů, kteří zažili agresi ze strany žáků). Volba strategie vyplyne z reálné dostupnosti výzkumného souboru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.