Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Záškoláctví na střední škole
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se zaměřením na střední odborné školy. Zaměří na specifické příčiny jevu na středních školách a zkušenosti řešení tohoto problému ze strany pedagogů. Vzhledem ke specifičnosti jevu se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s odbornými pracovníky školy (výchovný poradce), příp. s třídními učiteli, kteří tento problém hlouběji ve své třídě řešili. Analýza se očekává otevřeným kódováním, příp. rámcovou analýzou. Výstupem mohou být doporučení efektivních strategií řešení záškoláctví na SŠ.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UOP Teaching Specialized Subjects
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.