Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Faktory ovlivňující výnosy korporátních daní v zemích skupiny V4
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Příjmy státních rozpočtů jsou tvořeny až z 80 % daněmi, což dokazuje vliv na skutečnost, že mnoho zemí je zatíženo existencí deficitů veřejných rozpočtů a rostoucím zadlužením. Hlavním cílem diplomové práce tedy bude identifikace faktorů, které prokazatelně ovlivňují výnosy z korporátních daní. Prvním dílčím cílem bude odhadnout Lafferovy křivky pro jednotlivé země Visegrádské čtyřky, včetně kvantifikace bodu, ve kterém určitá výše sazby daně přináší maximální výnos a pozice, ve které se nyní sazby jednotlivých států nachází. Dalším cílem bude porovnání zemí V4 v rámci EU z hlediska faktorů působících na výši inkasa (např. základ daně, počet poplatníků, daňové úniky, atd.) a na výši sazby daně z příjmů korporací (zejména výše úspor, přímé zahraniční investice, hospodářský růst, úroveň investic, atd.).
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II
PEF
ST1 Statistika
PEF
EKM1 Ekonometrie I