Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Faktory ovlivňující výnosy korporátních daní v zemích skupiny V4
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Příjmy státních rozpočtů jsou tvořeny až z 80 % daněmi, což dokazuje vliv na skutečnost, že mnoho zemí je zatíženo existencí deficitů veřejných rozpočtů a rostoucím zadlužením. Hlavním cílem diplomové práce tedy bude identifikace faktorů, které prokazatelně ovlivňují výnosy z korporátních daní. Prvním dílčím cílem bude odhadnout Lafferovy křivky pro jednotlivé země Visegrádské čtyřky, včetně kvantifikace bodu, ve kterém určitá výše sazby daně přináší maximální výnos a pozice, ve které se nyní sazby jednotlivých států nachází. Dalším cílem bude porovnání zemí V4 v rámci EU z hlediska faktorů působících na výši inkasa (např. základ daně, počet poplatníků, daňové úniky, atd.) a na výši sazby daně z příjmů korporací (zejména výše úspor, přímé zahraniční investice, hospodářský růst, úroveň investic, atd.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II
PEFST1 Statistika
PEFEKM1 Ekonometrie I