Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Projektová žádost
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Abstrakt: Student bude konkrétní téma konzultovat s vedoucím práce. Podmínkou je, že student je členem projektového týmu a součástí BP bude konkrétní žádost o dotaci. Analytická část BP bude obsahovat nejdůležitější části projektu (LFM, (ne)způsobilé výdaje, rozpočet, harmonogram...).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení