Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Projektová žádost
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Student bude konkrétní téma konzultovat s vedoucím práce. Podmínkou je, že student je členem projektového týmu a součástí BP bude konkrétní žádost o dotaci. Analytická část BP bude obsahovat nejdůležitější části projektu (LFM, (ne)způsobilé výdaje, rozpočet, harmonogram...).
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení