Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt: Odložená daň představuje účetní kategorii, jejíž vykázání může ovlivnit ukazatele finanční analýzy účetní jednotky. Cílem práce je za použití empirických dat o účetních jednotkách (reprezentativní vzorech vybraných sektorů) posouzení významu vykázání této kategorie pro jednotlivé sektory.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.