Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vliv nové klasifikace pronájmů na finanční pozici a výkonnost podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt: Nově vydaný IFRS 16 mění klasifikaci leasingů, řada operativních pronájmu dosud vykazovaných mimorozvahově bude na straně nájemců vykázána v rozvaze. Cílem práce je identifikovat a kvantifikovat dopady této změny na straně nájemce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.