Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh otevřeného archivačního informačního systému
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce se zaměřuje na aktuální nařízení GDPR a jeho uplatnění při návrhu a realizaci informačních systémů. Cílem práce je navrhnout a aplikovat řešení informačního systému, který bude typu OAIS, bude splňovat normu ČSN ISO 14721 a dodržovat legislativní nařízení GDPR. Analýza a návrh principu budou rozděleny na tři pohledy zainteresovaných stran - dodavatele a tvůrce informačního systému, uživatele a zákazníka informačního systému, projení na e-Government ČR. Zjištěné závěry a implementovaný návrh budou testovány na již existujícím OAIS.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.