Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Finanční dostupnost na trhu s bydlením v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Ze znalosti teorie ekonomiky bydlení a bydlení jako zboží s řadou specifik, zabývat se poptávkou a nabídkou bydlení na trhu, finanční dostupností bydlení a v konečném důsledku se spokojeností českých občanů s bytovou politikou.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku