Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Finanční dostupnost na trhu s bydlením v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Abstrakt: Ze znalosti teorie ekonomiky bydlení a bydlení jako zboží s řadou specifik, zabývat se poptávkou a nabídkou bydlení na trhu, finanční dostupností bydlení a v konečném důsledku se spokojeností českých občanů s bytovou politikou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku