Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Chování spotřebitelů na trhu potravin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Abstrakt: Práce se bude zabývat problematikou trhu potravin, změnami chování spotřebitelů na tomto trhu a v souvislosti se změnou věku a životním cyklem domácnosti
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.