Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Portfolio management dluhopisových portfolií v dobách nízkých úrokových sazeb
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Abstrakt: Práce se věnuje analýze dluhopisových portfolií v souvislsoti s nízkými úrokovými sazbami a rebalancování portfolia dluhových cenných ppaírů s cílem imunizace portfolia vůči úrokovému riziku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení