Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace indikátorů technické analýzy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práce se bude věnovat optimálnímu nastavení indikátorů technické analýzy s ohleem na výnos a/nebo riziko, včetně backtestingu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení