Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Optimalizace zásob konkrétního podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Statistics and Operation Analysis - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Summary:
Vyuřití metod operačního výzkumu (zejména teorie zásob) pro řízení a optimalizaci zásobování konkrétního podniku. Při zápisu na toto téma se předpokládá, že student má domluvenou spolupráci s podnikem, pro jehož plánování výroby jsou výše popsané metody opračního výzkumu použitelné a přínosné.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and Management
C-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.