Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Měnová teorie a politika, centrální bankovnictví, komerční bankovnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je určeno rámcově pro oblasti měnové teorie a politiky, centrálního a komerčního bankovnictví s tím, že student si musí téma, na základě studia doporučené literatury, sám specifikovat. Student následně, po diskusi s vedoucí práce, vypracuje vlastní záměr diplomové práce, ve kterém detailně specifikuje cíl práce, osnovu, ekonomickou intuici problému, postup řešení a použité metody.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správa
N-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.