Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Generační rozvrstvení učitelských sborů ve vybraných SOU JmK
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na zjištění toho, jaké je generační rozvrstevení učitelských sborů ve vybraných SOU v Jihomoravském kraji. Odborná i laická veřejnost čím dále častěji diskutuje nedostatek příslušníků mladších generace v učitelském sboru a objevují se varovné zprávy o stárnutí učitelských sborů zejména na středních odborných učilištích. Jaká je situace v JmK? Kterých učebních oborů se problémy se stárnutím učitelské populace týkají? Pro účely bakalářské práce bude realizován kvantitativní výzkumný přístup.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia