Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Generační rozvrstvení učitelských sborů ve vybraných SOU JmK
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Práce je zaměřena na zjištění toho, jaké je generační rozvrstevení učitelských sborů ve vybraných SOU v Jihomoravském kraji. Odborná i laická veřejnost čím dále častěji diskutuje nedostatek příslušníků mladších generace v učitelském sboru a objevují se varovné zprávy o stárnutí učitelských sborů zejména na středních odborných učilištích. Jaká je situace v JmK? Kterých učebních oborů se problémy se stárnutím učitelské populace týkají? Pro účely bakalářské práce bude realizován kvantitativní výzkumný přístup.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic