Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Generační rozvrstvení učitelských sborů ve vybraných SOU JmK
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce je zaměřena na zjištění toho, jaké je generační rozvrstevení učitelských sborů ve vybraných SOU v Jihomoravském kraji. Odborná i laická veřejnost čím dále častěji diskutuje nedostatek příslušníků mladších generace v učitelském sboru a objevují se varovné zprávy o stárnutí učitelských sborů zejména na středních odborných učilištích. Jaká je situace v JmK? Kterých učebních oborů se problémy se stárnutím učitelské populace týkají? Pro účely bakalářské práce bude realizován kvantitativní výzkumný přístup.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení