Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mezigenerační učení ve škole
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na proces mezigeneračního učení na střední odborné škole, a to zejména v učitelském sboru. Jaké oblasti jsou předávány? Jako roli hrají jednotlivé generace? Jaký je kontext mezigeneračního učení ve škole? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení