Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Mezigenerační učení ve škole
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na proces mezigeneračního učení na střední odborné škole, a to zejména v učitelském sboru. Jaké oblasti jsou předávány? Jako roli hrají jednotlivé generace? Jaký je kontext mezigeneračního učení ve škole? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení