Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Mezigenerační učení ve škole
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce je zaměřena na proces mezigeneračního učení na střední odborné škole, a to zejména v učitelském sboru. Jaké oblasti jsou předávány? Jako roli hrají jednotlivé generace? Jaký je kontext mezigeneračního učení ve škole? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia