Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mezigenerační učení ve škole
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students: 1
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na proces mezigeneračního učení na střední odborné škole, a to zejména v učitelském sboru. Jaké oblasti jsou předávány? Jako roli hrají jednotlivé generace? Jaký je kontext mezigeneračního učení ve škole? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

There are no limitations of the topic