Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na roli asistenta pedagoga na střednín odborném učilišti. Aplikace principů inkluze se dotkla také středních odborných učilišt, kde se ve větším míře začínají objevovat asistenti pedagoga. Jejich nutnou úlohou je ovšem zapojit se do systému celoživotního vzdělávání tak, aby mohli svoji úlohu plnohodně zastávat. Jakým způsobem se vzdělávají? Co jim jejich vzdělávání komplikuje? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení