Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Summary:
Práce je zaměřena na roli asistenta pedagoga na střednín odborném učilišti. Aplikace principů inkluze se dotkla také středních odborných učilišt, kde se ve větším míře začínají objevovat asistenti pedagoga. Jejich nutnou úlohou je ovšem zapojit se do systému celoživotního vzdělávání tak, aby mohli svoji úlohu plnohodně zastávat. Jakým způsobem se vzdělávají? Co jim jejich vzdělávání komplikuje? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

informaceThere are no limitations of the topic