Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce je zaměřena na roli asistenta pedagoga na střednín odborném učilišti. Aplikace principů inkluze se dotkla také středních odborných učilišt, kde se ve větším míře začínají objevovat asistenti pedagoga. Jejich nutnou úlohou je ovšem zapojit se do systému celoživotního vzdělávání tak, aby mohli svoji úlohu plnohodně zastávat. Jakým způsobem se vzdělávají? Co jim jejich vzdělávání komplikuje? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia