Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na pedagoga střední odborné školy, který se nachází v období starší dospělostiu. Konkrétně je cílena k otázce: S jakými problémy se učitelé v tomto věku setkávájí v kontextu výkonu svojí profese? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

informace
There are no limitations of the topic