Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na pedagoga střední odborné školy, který se nachází v období starší dospělostiu. Konkrétně je cílena k otázce: S jakými problémy se učitelé v tomto věku setkávájí v kontextu výkonu svojí profese? Pro realizaci průzkumu je zvolen kvalitativní výzkumný přístup.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení