Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pokročilý srovnávač produktů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Současné cenové srovnávače či e-shopy umožňují porovnávat produkty podle předem daných kritérií. Popisy produktů však často kromě těchto kritérií obsahují velké množství textu, kde jsou skryty i další vlastnosti. Cílem diplomové práce bude vytvořit aplikaci, která z popisu produktů extrahuje vlastnosti produktů a jejich hodnoty a umožní tak lepší porovnání vybraných produktů.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení