Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pokročilý srovnávač produktů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Současné cenové srovnávače či e-shopy umožňují porovnávat produkty podle předem daných kritérií. Popisy produktů však často kromě těchto kritérií obsahují velké množství textu, kde jsou skryty i další vlastnosti. Cílem diplomové práce bude vytvořit aplikaci, která z popisu produktů extrahuje vlastnosti produktů a jejich hodnoty a umožní tak lepší porovnání vybraných produktů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení