Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pokročilý cenový srovnávač
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Na trhu je řada služeb umožňujících cenové srovnání produktů. Pokud chce zákazník nakoupit produktů více, srovnávače neumožňují vypočítat celkovou cenu nákupu. V rámci bakalářské práce bude vytvořena aplikace (webová nebo mobilní), která bude agregovat údaje z různých srovávačů cen a umožní mimo jiné spočítat celkovou cenu nákupu zákazníka a doporučit vhodnou kombinaci e-shopů pro nákup.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení