Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Kořenový systém a stabilita stromů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Kořenový systém je základem stromu - zajišťuje vodu, výživu a stabilitu. Na všech těchto aspektech se významnou měrou podílí jemné kořena (kořeny slabší než 2 mm). Cílem je zjistit, jaké množství jemných kořenů ( a jaká je jejich stratigrafie ) mají hlavní dřeviny ve vazbě na stanoviště.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-LI Lesní inženýrstvíD-LI-PEST Pěstění lesa