Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Obnova lesa v odbobí sucha
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt: Velké a dlouhodobé přísušky vyvolávají velké ztráty při obnovách. Cílem práce je najít takové technologické postupy obnov, které i v období dlouhodobých přísušků zajistí, že ztráty a odrůstání rostlin budou přijatelné. Pozornost bude zaměřena na změnu technologií pěstování sadebního materiálu, na změnu termínů výsadeb a na změnu přípravy stanoviště pro obnovu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrstvíD-LI-PEST Pěstění lesa