Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Vzhledem k velkým technologickým komplikacím (při standardním způsobu pěstování krytokořenného sadebního materiálu) činí pěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevin velké problémy - tudíž se takovýto sadební materiál nepěstuje. Požadavky praxe jsou však jiné - požadují dodávání krytokořenných sazenic (ne pouze semenáčků). Cílem práce je najít takové postupy (biologicky podložené - tzn. minimálně jedna mechanická úprava kořenového systému) pěstování krytokořenných sazenic, které budou technologicky zvládnutelné a ekonomicky přijatelné.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa
D-LI Lesní inženýrství
-- neomezeno --