Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Extrakce pojmenovaných entit v textu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Extrakce pojmenovaných entit (NER, named entity rocognition) se zaměřuje na identifikaci jmen osob, organizací, lokací apod. v textu. Diplomová práce se zaměří na realizaci NER systému využívajícího rozsáhlé databáze anotovaných textových dat a moderních reprezentací textů (word embeddings).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.