Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Summary:
Cíl: Ověřit a zpřesnit dosavadní poznatky o vývoji a ekologických nárocích chrousta maďálového zvláště v souvislosti s výběrem ovipozičních míst a podmínek v době kladení (teplotně, vlhkostní, žíroviště, disponibilní prostor a jeho variabilita), vyšetřit světlostní poměry v porostech s výskytem ponrav jako doklad chování samic při výběru místa ke kladení. Ověřit atraktivitu jednotlivých dřevin pro imága a jejich spotřebu a dopad na vývoj zvláště plodnost (dub, buk, bříza, lípa, akát, olše, květ borovice) Stanovit příčiny neatraktivnosti lípy pro imága chrousta maďalového jako potencionální nástroj k získání repelentního přípravku. Ověřit možnosti eliminace imág dostupnými prostředky ze skupiny pyretroidů, biopreparátů a přípravků obsahující mangan, při současném stanovení dopadu na vývoj, spotřebu potravy, mortalitu, letovou aktivitu v laboratorních a terénních podmínkách, souběžně hodnotit dopad přípravků na necílové organismy. Vymezit ekologické aspekty a etologii ponrav 1.–3. instaru, zimování, orientace k potravě, atraktivita potravy, škodlivost a ohrožení kultur v závislosti na věku a stanovištních podmínkách. Prohloubit kvalitativně kontrolní postupy a kritické počty v různých stanovištních podmínkách (výsadby, zajištěné kultury, mýtné porosty). Ověřit dostupné přípravky a technologie k ověření eliminace škodlivého působení ponrav Vypracovat návrh oborové normy nebo směrnice, metodiky ke kontrole a možnosti boje s chroustem maďálovým. Oblast šetření: Revíry Bzenec, Vracov LS Strážnice, revír Býchory LS Nymburk Metodika: Kontrolní metody půdní sondy, světelný lapač, fotoeklektory, nádobové pokusy, terénní ošetření, laboratorní chovy, stanovištní podmínky, klimatická měření, fenologie rašení etc. Výsledky publikovat alespoň ve dvou recenzovaných vědeckých časopisech s IF.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-LI Forest Engineering
D-FE-FPROT Forest Protection