Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Abstrakt: With respect to a climatic changes the forest compositions are changing in favor of deciduous species. These changes are reflected also in industrial technologies that focus on processing of wood of deciduous species that have significantly different properties than wood of coniferous species. One of the main genus that is used in Czech wood-processing industry is oak. Oak has been well described within the scope of elasticity, but not sufficiently in plastic and fracture domains. The aim of this work would be to characterize fracture behavior of oak wood using experimental and numerical approaches. Within the experimental part, all three fracture modes (tension, shear and torsion) will be analyzed using both standard and nondestructive optical techniques. Within the numerical part the finite element method implemented in software solver will be employed.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva