Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: V návaznosti na klimatické změny se mění i složení českých lesů ve prospěch listnatých druhů. Na tyto změny navazují i průmyslové technologie, které se více soustředí na obrábění dřeva listnáčů, které mají výrazně jiné vlastnosti než dřeva jehličnanů. Jedním z hlavních rodů listnáčů, který se využívá v celé škále odvětví, je dub. Dřevo dubu je z hlediska elasticity velmi dobře popsáno, co však popsáno není, je oblast plastická a lomová. Cílem této práce je charakterizovat lomové chování dřeva dubu pomocí experimentálních i numerických přístupů. V rámci experimentální části budou analyzovány všechny tři módy lomu (tahový, smykový a torzní) a to pomocí standardních metod i metod nedestruktivních, zejména optických. V rámci numerické části bude využito metody konečných prvků implementované do softwarových řešičů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-WE Wood-Working EngineeringD-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology
D-WE Wood-Working EngineeringD-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology