Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
The basis is the assessment of the state of the bank territory - application of the AT method, proposal of biotechnical stabilization, monitoring and subsequent assessment and evaluation of the effectiveness of the individual stabilization elements.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství