Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Volné téma
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Abstrakt: Disertační práce na téma fyziologické ekologie dřevin. Zaměřujeme se na stresovou fyziologii, zejména v oblasti vodního provozu a fotosyntézy a na propojení ekofyziologie s lesnickými disciplínami - např. s pěstováním a ochranou lesa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa-- nezadané --