Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Volné téma
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Disertační práce na téma fyziologické ekologie dřevin. Zaměřujeme se na stresovou fyziologii, zejména v oblasti vodního provozu a fotosyntézy a na propojení ekofyziologie s lesnickými disciplínami - např. s pěstováním a ochranou lesa.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-BOTA Botanika
D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa