Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je porovnat rozdíly v hydraulické vodivosti jednotlivých orgánů (list, stonek) stromů vysokého a nízkého lesa v průběhu dostatku i deficitu vody (vodního stresu); na základě naměřených hodnot hydraulických vodivostí dále vypočítat také procento kavitací u obou managementových úprav lesa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia