Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je porovnat rozdíly v hydraulické vodivosti jednotlivých orgánů (list, stonek) stromů vysokého a nízkého lesa v průběhu dostatku i deficitu vody (vodního stresu); na základě naměřených hodnot hydraulických vodivostí dále vypočítat také procento kavitací u obou managementových úprav lesa.

There are no limitations of the topic