Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv sucha na hydraulické a mezofylové vodivosti vysokého a nízkého lesa
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je porovnat rozdíly v hydraulické vodivosti jednotlivých orgánů (list, stonek) stromů vysokého a nízkého lesa v průběhu dostatku i deficitu vody (vodního stresu); na základě naměřených hodnot hydraulických vodivostí dále vypočítat také procento kavitací u obou managementových úprav lesa.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení