Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
DP bude řešit problematku vhodnosti způsobu výsadby, pěstování apod. na vybrané lokalitě-

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení