Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Project to finance company's technological development from EU funds.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Bc. Kryštof Bajgar
Abstrakt:
Drawing funds from EU has been a usual trend for many entrepreneurs in Czech Republic to become more competitive on market. In my thesis I would like to focus on particular business located in Vsetín region. This firm used its project raised by EU to start further improvement of its technological production. I would like to describe methodological process of how whole project started and how it was successfully followed-through and accepted. Next thing would be to describe its impact on wellbeing of the firm and possible tenders it might have acquired due to these improvements from EU funds. As a conclusion in my thesis to interfere all materials is to show any possible pros or cons and overall impact of this project on position on market either reigonally or globally.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení