Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Abstrakt: Studium populační struktury dřevin (Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris) v různých částech rudního odkaliště v Chvaleticích v závislosti na chemismu a vlhkosti substrátu. V jednotlivých částech odkaliště probíhá vývoj antropogenních půd odlišným způsobem. Plochy se liší množstvím sádrovce, solí krystalizujících a půdním povrchu, podílem sloučenin těžkých kovů, vlhkostními poměry. Liší se intenzitou stresu, čímž ovlivňují nástup dřevin a jejich růst (klíčivost semen, ecese semenáčků, životaschopnost juvenilních jedinců, odolnost vzrostlých jedinců, rychlost růstu, schopnost regenerace po disturbancI, napadení patogenem apod.). Kombinací dat o populační struktuře dřevin a stanovištních poměrech bude vysvětlen stávající stav vegetačního krytu a stanovena prognóza dalšího vývoje vegetace na rudním odkališti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.