Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Studium populační struktury dřevin (Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris) v různých částech rudního odkaliště v Chvaleticích v závislosti na chemismu a vlhkosti substrátu. V jednotlivých částech odkaliště probíhá vývoj antropogenních půd odlišným způsobem. Plochy se liší množstvím sádrovce, solí krystalizujících a půdním povrchu, podílem sloučenin těžkých kovů, vlhkostními poměry. Liší se intenzitou stresu, čímž ovlivňují nástup dřevin a jejich růst (klíčivost semen, ecese semenáčků, životaschopnost juvenilních jedinců, odolnost vzrostlých jedinců, rychlost růstu, schopnost regenerace po disturbancI, napadení patogenem apod.). Kombinací dat o populační struktuře dřevin a stanovištních poměrech bude vysvětlen stávající stav vegetačního krytu a stanovena prognóza dalšího vývoje vegetace na rudním odkališti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.