Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Populační struktura dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Studium populační struktury dřevin (Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris) v různých částech rudního odkaliště v Chvaleticích v závislosti na chemismu a vlhkosti substrátu. V jednotlivých částech odkaliště probíhá vývoj antropogenních půd odlišným způsobem. Plochy se liší množstvím sádrovce, solí krystalizujících a půdním povrchu, podílem sloučenin těžkých kovů, vlhkostními poměry. Liší se intenzitou stresu, čímž ovlivňují nástup dřevin a jejich růst (klíčivost semen, ecese semenáčků, životaschopnost juvenilních jedinců, odolnost vzrostlých jedinců, rychlost růstu, schopnost regenerace po disturbancI, napadení patogenem apod.). Kombinací dat o populační struktuře dřevin a stanovištních poměrech bude vysvětlen stávající stav vegetačního krytu a stanovena prognóza dalšího vývoje vegetace na rudním odkališti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.