Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Summary: Studium sukcese dřevin v různých částech rudního odkaliště v Chvaleticích v závislosti na chemismu a vlhkosti substrátu. Stanovení stáří dřevin (Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris)… případně invazivní dřeviny – Amorpha fruticosa) v rozlišených částech rudního odkaliště a odvození průběhu sukcese jednotlivých druhů dřevin na těchto plochách lišících se toxicitou, zasolením, vlhkostí a propustností substrátu. Stáří dřevin bude měřeno s využitím letokruhových analýz (kombinace sond vrtákem a odečtu z kuláčů). Zdrojem dat o vlastnostech substrátu budou již shromážděná data v rámci předchozích výzkumů, případně další analýzy chemických a fyzikálních vlastností odebraných vzorků substrátuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry-- not entered --
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.