Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Simulace montáže nízkonapětového rozváděče
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření počítačové simulace montáže vnitřních částí nízkonapěťového rozváděče. Zdrojem pro simulaci budou aktuálně dostupné 3D modely vnitřních částí rozváděče zhotovené v CAD systému SolidWorks. Téma je poskytnouto firmou ABB – viz http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=a170a93231aa8054c1257f2f003d7916Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.