Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Podnikové finance
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt:
Témata od ryze účetních až po finanční témata, treasury, kreditní kontrolu, SOX kontroly i transakční daně dle zájmu studenta a dohody s ním. Může se jednat např. o tyto oblasti: Treasury, Account Receivables - pohledávky a kreditní kontrola, Account Payables, KPIs (Key Performance Indicators), General Accounting. Konkrétní zaměření a cíl práce je třeba dohodnout s firmou ABB – viz http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=d6c465a03de52709c1257f2f00420677
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení