Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Navržení a výběr systému pro zpětnou sledovatelnost instalovaného materiálu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a specifikovat systém a proces zpětné sledovatelnosti instalovaného materiálu ve výrobě rozváděčů NN - ABB CZ. Téma poskytla firma ABB (http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=63c3300a1f1b6d5ec1257f2f00318d29)



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.