Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Navržení a výběr systému pro zpětnou sledovatelnost instalovaného materiálu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout a specifikovat systém a proces zpětné sledovatelnosti instalovaného materiálu ve výrobě rozváděčů NN - ABB CZ. Téma poskytla firma ABB (http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=63c3300a1f1b6d5ec1257f2f00318d29)
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.