Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nasazení systému OPTIMAX pro optimalizaci provozu teplárny ALPIQ Kladno
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: Teplárna ALPIQ Kladno je řízena moderními řídicími systémy firmy ABB. Úkolem studenta bude seznámení se s nimi a se SW balíčkem pro optimalizaci spalování uhlí, a rovněž se stávajícími reálnými technicko-ekonomickými parametry energetického bloku teplárny firmy ALPIQ na Kladně. A následně pak provést výpočet úspor v provozu teplárny při nasazení produktu OPTIMAX a rovněž výpočet návratnosti. Téma poskytla firma ABB (viz http://www.abb.cz/References/Default.aspx?db=db/db0003/db001466.nsf&c=383969dae1afe68ac1257f2f0065ec60)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.